צנצנות זכוכית סובלימציה

12oz, 160z, 25oz צנצנות זכוכית ריקות סובלימציה (שקופות, חלביות וצבעים)
21 מוצרים